Velkommen til hjemmesiden om KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
 

Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme, og netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder inden for det pædagogiske, sociale og psykologiske arbejdsfelt. Med KRAP får den professionelle redskaber til at afdække muligheder, behov og forudsætninger for at sætte fokus på egen og andres tænkning for at skabe forandring og udvikling.
 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om bøgerne om KRAP, og du kan downloade en række skemaer, som kan bruges direkte i din egen praksis.


KRAP henvender sig til praktikere inden for de pædagogiske, behandlingsmæssige og undervisningsmæssige felter, bl.a. pædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter.

 

8008   8007 

 

 

6206  7291  7828  7239  7316  Logo_Psykologcentret     Dafolo_Lilla_RGB

 

|