Bogserien "Inkluderende læringsfællesskaber"

Serien "Inkluderende læringsfællesskaber" sætter fokus på inklusion som et fælles ansvar. En inkluderende læringskultur opstår i et samarbejde mellem alle skolens aktører, og denne serie imødekommer de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på flere forskellige niveauer: fra individ til skolen som helhed. Målet for inklusionen er, at den på længere sigt bliver unødvendig. At læringsfællesskabet omfatter alle elever som fuldgyldige medlemmer, og at den enkelte elev oplever at bidrage til og betyde noget i klassens fællesskab – både fagligt og socialt.

Bøgerne i serien belyser inklusionens teori og praksis ved blandt andet at:

  • Omsætte aktuel viden og forskning på området til konkret praksis
  • Formidle evidensbaseret viden om inklusion
  • Inspirere til at etablere en fælles udvikling i en inkluderende retning
  • Anlægge et ressourceorienteret blik på elever og undervisning

Serien henvender sig til lærere og ledere i folkeskolen, undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse og andre, der har et medansvar for at etablere et inkluderende læringsfællesskab.


Bag udgivelserne i serien er en ekstern videnskabelig redaktion og et fagfællekorps. Disse sikrer et højt fagligt niveau, relevans og læsevenlighed i forhold til målgruppen. Læs mere om den eksterne redaktion og fagfællebedømmelse via fanebladene i menulinjen. 

 

Find bøgernes hjemmesider her 

 

 

Udvalgte bøger fra serien:

 

forside-7863


7655

 

Køb bøgerne på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen