Om forfatterne

Trine-Blume-Knudsen
 Trine Bluhme Knudsen underviser og afholder kurser om sprogtilegnelse på VIA UC og er talekonsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Randers Kommune. Hun har mere end 12 års erfaring inden for børnelogopædien. Trine har en særlig interesse for dagtilbuds og forældres understøttelse af børns sprog, læring og udvikling. Hendes uddannelsesmæssige baggrund er Master i Sprogtilegnelse, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik samt læreruddannelsen.
 
    
Gry-Bjerre-Dalsgaard
 Gry Bjerre Dalsgaard er afdelingsleder for tale-/hørekonsulenter og fysioterapeuter på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Randers Kommune. Gry har mere end 11 års erfaring inden for specialpædagogikken. Hun er især optaget af udvikling af gode læringsmiljøer i dagtilbud og at opkvalificere pædagogers kompetencer i forhold til at skabe læring hos børn. Hun er særlig optaget af, hvordan kerneelementer i forskningen kan omsættes til meningsfuld praksis for pædagogerne. Hun har en diplomuddannelse i logopædi og er oprindeligt uddannet pædagog. Sammen driver de bloggen Børns sprog, http://bornssprog.dk. På bloggen skriver de blandt andet om ny forskning, de deler input fra praksis og udgiver materialer. Målet med bloggen er at formidle forskning og logopædiske problemstillinger, så modtagerne nemt kan forstå og omsætte viden til praksis.
 


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen.

|