Om skribenterne

Alle er ansat i PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge i Aarhus Kommune
   

Dorthe Møller Andersen_grey Dorthe Møller Andersen er pædagogisk fagkonsulent ved PPR i Aarhus Kommune med primære opgaver i skole og dagtilbud. I Nest programmet er hun sammen med ledelsen på Katrinebjergskolen ansvarlig for udviklingen af rammer og pædagogisk tilgang i SFO, således af Nest filosofien også implementeres der. 
    
Eva Bartram_grey Eva Bartram er psykolog og tilknyttet specialpædagogisk sektion. Evas opgaver er centreret omkring intervention, forældresamtaler, psykoedukation, test, observation, supervision og udredning. I Nest projektet er Evas arbejdsfelt visitation, forældreworkshops, teammøder og social læring. 
    
Stine Clasen_grey Stine Clasen er udviklingskonsulent i sektionen for Udvikling og Tilsyn med primært fagligt fokus på kompetenceudvikling. Stine er konsulent på Nest projektet. Hun er sammen med Katrine Tranum Thomsen faglig redaktør på denne bog og er desuden medforfatter til bøgerne Inklusion i skolen og Kreativ mediation. 
    
Camilla Tan Høegh_grey Camilla Tan Høegh er psykolog og har i en årrække været tilknyttet specialpædagogisk sektion i Aarhus Kommune. I forbindelse med opstarten af Nest på Katrinebjergskolen har hun været tæt tilknyttet praksis, herunder social læring, teammøder, forældreworkshops og vejledning- 

   
Jan Sejersdahl Kirkegaard_grey
 Jan Sejersdahl Kirkegaard er pædagogisk chef for PPR og Specialpædagogik
og leder af Nest projektet. Han tog initiativ til afprøvning af Nest i Aarhus Kommune, herunder Nest programmets betydning for PPR's praksisnære samspil med Katrinebjergskolen.
 
    
Anna Crawford Kromann_grey
 Anna Crawford Kromann er psykolog ved PPR i Aarhus Kommune. Anna
har mange års erfaring fra det pædagogisk-psykologiske område med at
samarbejde med ledelser, pædagogisk personale, forældre og børn i
skole og dagtilbud. Anna er fagligt optaget af at medskabe bæredygtige
og udviklende fællesskaber for både børn og voksne.
 

   
Katrine Tranum Thomsen_grey
 Katrine Tranum Thomsen er psykolog og konsulent i Udvikling og Tilsyn.
Hun er medforfatter til bøgerne Inkluderende Fællesskaber og Inklusionsvejledning i dagtilbud, begge udgivet på Dafolo. Derudover skriver Katrine faglige artikler og kronikker. Hun er sammen med Stine Clasen faglig
redaktør på denne bog.
 


Køb bogen på Dafolo-online.dk. Gå til webshoppen.