Om forfatterne i del 2

Anne Haven er eksamineret speciallærer inden for tale/sprog, læsning og hørelse og har i en årrække arbejdet som lærer og vejleder for børn og unge, der er født døvblinde. Har desuden haft til opgave at varetage Århus Amts tilbud til småbørn med svære høretab. Afholder endvidere kurser for børn, forældre og professionelle – herunder Børnehørekursus for elever med høretab i folkeskolen. Har medvirket til udgivelse af forskellige publikationer og faglitteratur. Er i dag ansat på PPR i Jammerbugt kommune.


Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog, cand.pæd.psych. og ph.d. og arbejder som selvstændig konsulent og foredragsholder på forvaltninger, skoler og institutioner m.m. i hele landet. Han er tidligere folkeskolelærer og har været ansat som psykolog i PPR i en længere årrække.


Charlotte Andersen er uddannet lærer og arbejder som ressourcekoordinator på Maglegårdsskolen i Gentofte Kommune. Hun har i mange år arbejdet inden for det specialpædagogiske felt i skole og dagbehandlingstilbud og holder jævnligt foredrag om inklusion af børn med ADHD og børn i udsatte positioner. Forfatter til bøgerne Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD (2012) og Se, hør og forstå dit barn – En guide til forældre til børn med udadreagerende adfærd (2015).


Kirsten Bøgh er ansat som synskonsulent ved Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.


Ditte Dalum Christoffersen er adjunkt ved UCSJ Center for skole og læring. Ph.d i psykologi og uddannelsesforskning fra RUC og cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet. Tidligere uddannet pædagog og har arbejdet som støttepædagog og stuepædagog i forskelle daginstitutioner. Har i samarbejde med Kit Stender Pedersen skrevet bogen Mobning – et socialt fænomen eller et individuelt problem? (2011).


Grethe Damon er cand.psych. og har været ansat på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd siden 2014 som projektpsykolog på en omfattende RCT-undersøgelse vedrørende skoleindsatser for anbragte børn. Har derudover egen psykologpraksis og er redaktør og medforfatter på bogen Dynamisk Assessment som psykologisk pædagogisk redskab fra 2011.


Barbara Hoff Esbjørn er ph.d, professor MSO i klinisk børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi. Forsker og underviser i angst i barndommen. Leder af Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.


Sofia Esmann er lektor cand.pæd. og ansat ved læreruddannelsen Vordingborg, UC Sjælland. Hun har skrevet flere undervisningsmaterialer til folkeskolen og artikler til faglige tidsskrifter og antologier om blandt andet læsning.


Tine Basse Fisker er ph.d. i pædagogisk psykologi og har gennem 10 år forsket i feltet omkring børn med psykiatriske diagnoser og de pædagogiske tilgange, der findes i arbejdet med dem. Forfatter til bogen Den sårbare inklusion – diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud (2014).


Hans Godske er børnefysioterapeut, PD, og ansat i Pædagogik og Undervisning, Esbjerg Kommune. Den børnefysioterapeutiske konsulentfunktion ved Pædagogik og Undervisning omfatter rådgivning, vejledning og sundhedsfremme/-forebyggelse vedrørende børn og unge i alderen 6-18 år ved folkeskoler, privatskoler, specialklasser og specialpædagogiske grupper i Esbjerg Kommune.


Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor i specialpædagogik i forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis ved DPU, Aarhus Universitet, og forsker i in- og eksklusionsprocesser i undervisningen og i læreres specialpædagogiske og inklusionspædagogiske praksiskompetencer på tværs af almenpædagogiske og specialpædagogiske læringsmiljøer.


Ingrid Leth er cand.psych. og lektor emeritus ved Institut for Psykologi ved Københavns

Universitet. Specialist i klinisk børnepsykologi, freelance konsulent inden for kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børns angstlidelser. Har tidligere arbejdet for UNICEF i New York og for WHO.


Camilla Lind Melskens arbejder som lærer og AKT-/inklusionsvejleder på Søborg skole i Gladsaxe Kommune. Uddannet lærer og har herefter taget en AKT-uddannelse i Gentofte samt en pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde. Er desuden medforfatter til bøgerne Alle sammen – social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber (2013) og Fælles professionspraksis – lærer-pædagog-samarbejde for inkluderende fællesskaber (2016).


Mona Miche er børnefysioterapeut, PD, og ansat i Pædagogik og Undervisning, Esbjerg

Kommune. Den børnefysioterapeutiske konsulentfunktion ved Pædagogik og Undervisning omfatter rådgivning, vejledning og sundhedsfremme/-forebyggelse vedrørende børn og unge i alderen 6-18 år ved folkeskoler, privatskoler, specialklasser og specialpædagogiske grupper i Esbjerg Kommune.


Per Elgaard Mortensen er synskonsulent ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark. Underviser derudover på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup samt i synsmodulerne på PD-uddannelsen på UC Syd, Haderslev.


Vibeke Rødsgaard-Mathiesen er eksamineret speciallærer i tale, sprog og hørelse og har en mastergrad i sprogtilegnelse. Hun arbejder som tale-hørekonsulent ved PPR Viborg og på høreklinikken på Viborg Regionshospital. Har siden 1983 beskæftiget sig med området børn med høretab og deres familier og afholder jævnligt kurser for børn, forældre og professionelle – blandt andet Børnehørekursus på Frijsenborg efterskole.


Frank Spring, MA i organisatorisk læring og coaching, er adjunkt ved UC Sjælland inden for området Pædagogik og ledelse. Tidligere leder af en familiebehandlingsinstitution og har arbejdet med udsatte børn i skole- såvel som døgnregi. Medforfatter til bøgerne Stille stemmer – tavse og indadvendte børn i den inkluderende folkeskole (2012) og Udsat – læreren og skolen som beskyttelsesfaktor (2014).

 Køb bøgerne på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|