Om forfatterne i del 1

Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog, cand.pæd.psych. og ph.d. og arbejder som selvstændig konsulent og foredragsholder på forvaltninger, skoler og institutioner m.m. i hele landet. Han er tidligere folkeskolelærer og har været ansat som psykolog i

PPR i en længere årrække.


Stephanie Bäckström er cand.psych., chefkonsulent og ansvarlig for LEAD Ledelsesevaluering hos LEAD. Derudover arbejder hun med organisationsudvikling, proceskonsultation, coaching og kreativitetsledelse i forhold til Leadership Pipeline. Stephanie har tidligere arbejdet i forskellige konsulenthuse og er blandt andet stifter af Center for Coaching ved Aalborg Universitet.


Kirsten Baltzer er uddannet lærer, cand.pæd.psych og ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om psykologisk forståelse af børns matematikudvikling og har siden 1995 blandt andet forsket i området undervisning af børn med særlige forudsætninger og talentudvikling.


Janne Hedegaard Hansen, ph.d., lektor i specialpædagogik, Afdelingen for Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i inklusions- og eksklusionsprocesser i skoler og institutioner samt i muligheder og barrierer for at implementere en inkluderende pædagogisk praksis med særligt fokus på betydningen af det flerfaglige samarbejde og den professionelles faglige selvforståelse.


Andy Højholdt er cand.scient.soc., lektor i pædagogik og specialist i tværprofessionelt samarbejde. Han er ansat ved institut for Skole og Læring, Det Samfundsvidenskabelige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol.


Charlotte Riis Jensen er cand.pæd.pæd.psyk. og ph.d.-stipendiat ved Afdelingen for Pædagogisk Psykologi, DPU, Aarhus Universitet og en del af forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og praksis ved DPU, Aarhus Universitet.


Louise Klinge er cand.mag. i dansk og filosofi fra Københavns Universitet og ansat på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol. Hendes ph.d.-projekt fra 2016 omhandler lærerens relationskompetence og lærer-elev-relationer.


Mette Molbæk er uddannet lærer, cand.pæd.psyk. og ph.d. i uddannelsesforskning med fokus på inkluderende klasseledelse. Lektor på læreruddannelsen og koordinator af FoU-programmet om inklusion ved VIA UC. Deltager endvidere i projekter ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet med fokus på inklusion og undervisning.


Kim Martin Nielsen er cand.mag. i pædagogik og Master of Management Development og partner i LEAD. Han har 14 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kim er tilknyttet Aalborg Universitets Masteruddannelse i Organisatorisk Coaching (MOC) og har medvirket i udarbejdelsen af en række bøger om professionelle samtaler.


Marta Padovan-Özdemir er cand.mag. i pædagogik og ph.d.-stipendiat ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Ph.d-projektet omhandler, hvordan indvandrereleven er blevet gjort pædagogisk håndterbar i den danske folkeskole siden 1970, og hvordan denne pædagogiske praksis tydeliggør et ambivalent velfærdsnationalstatsligt projekt, der søger at tage vare på kollektivets og individets velfærd.


Vibeke Petersen er autoriseret psykolog og medejer af virksomheden Omvejen A/S, der tilbyder undervisning, organisationsudvikling og coaching m.m. I løbet af de sidste 20 år har hun arbejdet med blandt andet terapi, coaching, supervision, personaleudvikling, konsulentopgaver og undervisning.


Susan Tetler er ph.d., professor MSO i Inkluderende Specialpædagogik. Hun er leder af forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis ved DPU, Aarhus Universitet. Derudover har hun publiceret en lang række artikler og bøger med inklusion som omdrejningspunkt.


Christian Varming er fritidspædagogisk leder på Urbanskolen i Esbjerg og har tidligere været skolekonsulent i AKT-teamet hos Pædagogik og Undervisning i Esbjerg Kommune. Uddannet pædagog og har tidligere arbejdet som AKT-medarbejder i folkeskolen.

 


Køb bøgerne på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|