8007-topbbanner

 

8007 

KRAP – metoder og redskaber tilbyder enkle og praksisnære værktøjer, der erfaringsmæssigt virker. Bogen er en praksisrelateret værktøjskasse, som knytter an til KRAP ‒ Kognitiv, Ressourcefokuseretog Anerkendende Pædagogik. I denne reviderede 2. udgave af bogen er alle redskaber og skemaer pudset af og opdateret, og der er kommet nye til, så bogen nu rummer 50 af de mest anvendelige og generelle KRAP-værktøjer og -metoder med beskrivelser af formål og anvendelse. Som noget nyt i denne udgave gives der forslag til, hvilke redskaber der supplerer hinanden, som derfor med fordel kan bruges sammen. Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processerog udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme, og netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder inden for de pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige, organisatoriske og psykologiske områder – kort sagt alle områder, hvor udvikling, læring og trivsel er i fokus.

 

Redskaberne i bogen retter sig både mod afdækning, forståelse og ændring og udvikling af menneskelige færdigheder, forståelser og strategier. Redskaberne kan skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i arbejdet.

 

Her på hjemmesiden kan du downloade skemaer fra de tre søjler. Læs i bogen, hvordan de enkelte skemaer kan anvendes.

 

Se indholdsfortegnelse og forord her.


koeb-knap---grøn


prøvehåndbog-banner-nyhedsservice

 


Køb ny udgave på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|