Om bogen

 I Nest udleves en inklusionsdiskurs, hvor det ikke bare handler om at inkludere børn med særlige behov i almenmiljøer, men hvor det nærmere handler om at etablere inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Nest klasser og Nest skoler ses nemlig som et konkret bud på en tredje vej at gå for at skabe bæredygtige, vedvarende, pædagogiske miljøer for børn med og uden særlige behov, og hvor samarbejde mellem forskellige aktører og hensigtsmæssige strategier i og omkring klassen har afgørende betydning for, at Nest klassen bliver den trygge rede, i hvilken børn både med og uden autisme skal lære og udvikle sig i.

I bogen giver skribenterne, der alle er fra PPR i Aarhus Kommune, en indføring i de forskellige niveauer af Nest - fra overvejelser på forvaltningsniveau til eksempler på interventioner på klasseniveau.

Bogen henvender sig til ledelse og pædagogisk personale på skoler samt til PPR-personale og forvaltninger, idet det netop er samskabelsen mellem de centrale og decentrale led, der er med til at sikre sammenhængskraften og dermed bæredygtigheden over tid.

Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer.
 


Få et smugkig i bogen her:


*Fotos s. 46, 48, 50 og 61: Claus Peter Hastrup 

Køb bogen på Dafolo-online.dk. Gå til webshoppen.