Om bogen

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden. Men hvordan frembringer vi motiverede, engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer, for slet ikke at tale om udfordringerne i dag?


Fire-dimensional uddannelse præsenterer et handlingsorienteret, strukturelt rammeværk i fire dimensioner, der skal klæde dagens elever på til at navigere i dette århundrede. Bogen beskriver fire kompetencer, som det er nødvendigt at besidde:

  1. Man skal erhverve sig den nødvendige viden.
  2. Man skal erhverve sig de nødvendige færdigheder og kompetencer.
  3. Man skal kunne metalære – man skal ikke alene kunne lære noget, men også kunne aflære sig noget og ”omlære”, hvilket kræver bevidsthed om egne læringsstrategier.
  4. Man skal have karakterdannelse.

Bogens vigtigste nyskabelse ligger i kort og klart at definere de rum, hvori politiske beslutningstagere, undervisere og elever kan fastlægge, hvad der bør læres i deres kontekst og for deres fremtid. 


Her kan du bl.a. orientere dig i bogens indholdsfortegnelse samt læse bogens danske forord:

 


Køb bogen på Dafolo-online.dk. Gå til webshoppen.