Om bogen


En håndsrækning til at inddrage programmering meningsfuldt i grundskolen!  


Verden er blevet digitaliseret. Alle steder omkring os holder sensorer øje med vores blodtryk, tilbagelagte kilometer og skraldespanden, vi er lige ved at bakke ind i. Data samles i en stadig større strøm omkring os og behandles af algoritmer, der sender informationer videre til vores telefon, vores bil eller ud på nettet. Den, der kender koderne, har adgang til flere informationer om os, end vi selv har overblik over. Koderne er blevet et nyt sprog, som alle er afhængige af, men kun få mestrer. Der er derfor mange grunde til, at der også i folkeskolen er en stigende interesse for kodning og programmering. 


Er programmering nyt for dig og dine elever? Så er denne bog et godt sted at starte!


Programmering i praksis - didaktiske design og læringspotentialer i grundskolen er en introduktion til programmering med konkrete forslag til undervisningen i grundskolen. Bogen er inddelt i fire kapitler. Kapitel 1 introducerer Computational Thinking som en generel tilgang til programmering i grundskolen. Kapitel 2 gennemgår grundlæggende begreber, når der arbejdes med programmering. Kapitel 3 belyser didaktisk design i forbindelse med programmering gennem fem didaktiske grundprincipper, SOLO-taksonomien, forskellige opgavetyper og vurderingskriterier. Kapitel 4 handler om, hvordan programmering kan inddrages meningsfuldt i grundskolen. I slutningen af kapitlet præsenteres også to konkrete praksiseksempler på programmeringsforløb, som retter sig mod henholdsvis den humanistiske og den naturfaglige faggruppe. 

 


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|