Banner_Elevcentreret_skolel

Om bogen

Elevcentreret skoleledelse er en aktuel og tankevækkende bog for skoleledelser, der ønsker at højne kvaliteten af undervisning med henblik på at forbedre elevernes læringsudbytte.


Bogen bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største effekt på elevernes læring. Ud fra denne forskning præsenteres fem ledelsesdimensioner og tre centrale ledelseskompetencer, som tilsammen giver et detaljeret og evidensbaseret billede af de ledelsespraksisser, der med størst sandsynlighed fremmer læring og undervisning af høj kvalitet.


Bogen er fyldt med praktiske eksempler, klart formidlet viden og masser af inspiration til at arbejde elevcentreret i alle ledelsesforhold i en skolesammenhæng.


Bogen henvender sig til skoleledelser i grundskolen og på ungdomsuddannelser, ledere på forvaltningsniveau og andre med interesse i ledelse, der har positiv effekt for elevernes læring.

 
Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|