Hvem står bag?

Powerteam 2

  
Nadia Holmgren, cand.pæd.pæd.psyk., driver til daglig den familieterapeutiske praksis FamilieFlow. De seneste 14 år har Nadia desuden været partner og pædagogisk-psykologisk konsulent i kursus- og konsulentvirksomheden i to i. Både som familieterapeut, som underviser i trivselspsykologi og -pædagogik, som aktivt skolebestyrelsesmedlem og som mor til to brænder Nadia for at skabe en god skole og et godt liv for alle børn.

Nadia kan kontaktes via www.familieflow.dk.
 
  
Nanna Paarup, master i positiv psykologi, cand.merc. og proceskonsulent, har www.skolekonsulenter.dk og er forfatter til bogserien "Værktøjer til klasseledelse". Hun arbejder med kompetenceudvikling for lærere, pædagoger og ledelser i skoler og på ungdomsuddannelser med særligt fokus på den gode undervisning, teamsamarbejde og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Nanna er redaktør for Kognition & Pædagogik og med til at etablere et internationalt netværk for Positive Education. Hun søger konstant efter nye veje til at involvere, engagere og motivere både elever, lærere og pædagogisk personale i undervisningen.

Nanna kan kontaktes via www.skolekonsulenter.dk.
 
  
Mette Marie Ledertoug, ph.d., postdoc i Positive Education, er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og psykolog cand.pæd.psych., master i positiv psykologi og har 20 års praksiserfaring. Mettes fokusområde er optimal læring og trivsel, særligt på folkeskoleområdet, hvor hun laver forsknings- og udviklingsprojekter. Som forfatter har hun udgivet en række bøger og artikler. Desuden er hun med i et internationalt samarbejde omkring Positive Education og medarrangør af konferencer og tiltag i forbindelse hermed. Gennem sin karriere har Mette set en lang række elever, der ikke lærer og trives optimalt. Hun er derfor engageret i en indsats mod kedsomhed i læring og tror på, at det vil gøre en positiv forskel.

Mette kan kontaktes via www.lifeskills-akademiet.dk.
 
  
Louise Tidmand, ph.d.-studerende med projektet "Livsduelighed på Skoleskemaet", cand.pæd.pæd.psyk. og pædagogisk leder i StyrkeAkademiet ApS såvel som forfatter til en række forskningsbaserede trivselsmaterialer til brug for blandt andet skole, ungdomsuddannelser og forældre. Hun er initiativtager til og interventionsdesigner i det landsdækkende Projekt Skoletrivsel. Hun efteruddanner pædagogisk personale i hele landet i, hvordan de konkret kan arbejde med Positive Education, social-emotionel læring og trivselsfremmende indsatser i et styrkeperspektiv. Med 15 års erfaring som folkeskolelærer/voksenunderviser brænder Louise for at omsætte forskning og viden til konkret praksis.

Louise kan kontaktes via www.styrkeakademiet.dk.

  


Køb bogen på Dafolo-online.dk. Gå til webshoppen.