Topbanner-7400-Feedback_i_danskfaget

Hvem står bag?

Ekstern redaktion:


Vibeke Christensen er ph.d.-stipendiat og lektor i dansk på UCN, Læreruddannelsen i Aalborg. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i dansk. Forud for sin nuværende ansættelse på læreruddannelsen har hun arbejdet i en årrække som folkeskolelærer – hovedsageligt med danskundervisning i udskolingen.


Forfattere:

 

Mette Bak Bjerregaard er projektkonsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne, hvor hun arbejder på Projekt skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag.

Desuden oversætter hun fagbøger for forlaget KLIM og afholder kurser for folkeskolelærere. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i dansk. Som folkeskolelærer har hun sin primære undervisningserfaring fra dansk i indskolingen og i overbygningen.

 
    
 

Vibeke Christensen er ph.d.-stipendiat og lektor i dansk på UCN, Læreruddannelsen i Aalborg. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i dansk. Forud for sin nuværende ansættelse på læreruddannelsen har hun arbejdet i en årrække som folkeskolelærer – hovedsageligt med danskundervisning i udskolingen.

 
    
 

Grete Dolmer er lektor i dansk ved VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus, og er uddannet cand.mag. i nordisk sprog og litteratur. Hun har undervist på grunduddannelsen siden 2002 og har desuden mange års erfaring med pædagogisk diplomuddannelse inden for bl.a. læsevejlederuddannelsen og FVU. Grete er tilknyttet forsknings- og udviklingscenter for Sprog, Læsning og Læring under programmet Tekster i skolen i VIA.

 
    
 

Sofia Esmann er ansat ved UCSJ, Læreruddannelsen i Vordingborg, hvor hun underviser på grund-, efter- og videreuddannelsen. Hun er forfatter til flere udgivelser til grundskolen, heriblandt Læsning der lykkes (2012), elevmaterialet Skriv på mange måder (2013) og Fra praktik til prøve (2014).

 
    
 

Johannes Fibiger er cand.mag. i dansk, idéhistorie og filosofi og lektor ved VIA UC. Han er medforfatter til en række artikler og bøger, senest Didaktisk design i dansk (2014) og Tæt på sprog (2014).

 
    
 

Stig Toke Gissel er ph.d.-stipendiat og lektor i dansk på UC Lillebælt, Læreruddannelsen på Fyn. Han har tidligere bl.a. udgivet bogen Mediedidaktik i teori og praksis (2011) og forsker p.t. i digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen.

 
    
 

Jens Jørgen Hansen er ph.d., lektor ved Institut for Design og Kommunikation, SDU, og uddannet cand.mag. i nordisk sprog og litteratur. Han har en baggrund som lektor i dansk ved læreruddannelsen og har skrevet om bøger og artikler om vurdering af læremidler i dansk og danskfagets didaktik.

 
    
 

Søren Pjengaard er lektor i dansk og lærerens grundfaglighed ved UCN, Læreruddannelsen i Aalborg. Han har undervist på grunduddannelsen siden 1998 og har desuden mange års erfaring med pædagogisk diplomuddannelse inden for bl.a. læring, evaluering og læremidler. Han har tidligere udgivet bogen Pædagogisk psykologi (2009) og en række artikler om læring og sprog. Søren har stor erfaring med skoleudviklingsarbejder og været involveret i de fleste større udviklingsarbejder i læreruddannelsen de sidste 15 år.

 
    
 

Nadia Raphael Rathje er skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager, hvor hun er med til at opstarte en grøn, bæredygtig og holistisk tænkende grundskole. Nadia er desuden lektor i dansk på Læreruddannelsen Zahle, UCC. Hun er cand. mag i dansk fra Københavns Universitet.

 
    
 

Mette-Maria Rydén er faglig leder af Læringscenter Dansk som andetsprog i Viborg Kommune. Hun har tidligere arbejdet som lektor i dansk og dansk som andetsprog på VIA UC, Læreruddannelsen i Århus, hvor hun også har arbejdet ved Videncenter for Sprog, Læring og Læsning. Mette-Maria har

desuden arbejdet med efter- og videreuddannelse af folkeskolelærere, evaluering, cooperative learning og genrepædagogik. Hun er uddannet cand. mag. i dansk og kunsthistorie.

 
    


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|