Velkommen til hjemmesiden for bokserien Challenging Learning


Her finner du materiale som hører til de mange utgivelsene i serien, som henvender seg til både dagtilbud, skole, videregående og ledelse. Hensikten med bøkene er å utfordre læring og gjøre læring mer utfordrende. Bøkene formidler konkrete aktiviteter, strategier og redskaper til å utvikle for eksempel dialog, feedback, spørsmål og tankegang i pedagogiske relasjoner.


Bøkene i Challenging Learning-serien er skrevet av James Nottingham i samarbeid med en rekke av hans kolleger. Les mer på www.challenginglearning.com.


7659-dialog 7660

 James-Nottingham