Fagfællevurdering

 

Bøgerne i serien "Det ved vi om" er fagfællebedømte efter kriterierne i den bibliometriske forskningsindikator. Læs mere på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside: www.fivu.dk.

 

Fagfællebedømmelsen af seriens bøger er anonym for både forfatter og referee. Det betyder, at forlaget finder en egnet referee fra fagfællekorpset til vurdering af manuskriptet, men at manuskriptet sendes uden angivelse af forfatterens navn og alle eventuelle henvisninger til forfatteren selv. Samtidig sikres det, at dokumentet ikke kan spores tilbage til forfatteren. På samme måde er den pågældende referee anonym for forfatteren, hvilket ligeledes sikres af forlaget. I forbindelse med bedømmelse af oversat litteratur, der allerede er udgivet på et udenlandsk forlag, kan forfatteren dog ikke sikres anonymitet.

 

I forbindelse med fagfællebedømmelsen vil fagfællen få udleveret et konkret vurderingsskema til udfyldelse. Se skemaet her.

 

Responsen fra den pågældende referee vil have stor indflydelse på, om forlaget vælger at indgå i et udgivelsessamarbejde om produktet. Responsen vil desuden blive brugt fremadrettet i processen, så det sikres, at fagfællens kommentarer indarbejdes i den endelige udgave af produktet.

 

 

Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen