Topbanner-7400-Feedback_i_danskfaget

Kapitel 4: Noahs ark som færge – fælles feedback i indskolingen

Eksempler på udfyldte reifikationsmodeller

Af Mette-Maria Rydén


Starten af forløbet: Det underordnede niveau

Hvad der sker i klasserummet: Alle tegninger spredes ud på et bord eller på gulvet. Lærer og elever sorterer billederne i den rækkefølge, som passer til historien, så kronologien kommer på plads og så alle børn genkalder sig historien. Tegningerne hænges op i rækkefølge, f.eks. midt på en væg, så der er plads ovenover dem til de to øvrige niveauer i reifikationsmodellen. Læreren guider samtalen ud fra tegningerne, så børnene kan finde og udpege deres bud på følgende spørgsmål: Hvem er med i historien? Hvad er en ark? Hvordan ser den ud? Hvad skal den kunne? Hvorfor blev den bygget? Hvad er en syndflod?


Eksempel på udfyldt reifikationsmodel: Nr. 1. Det underordnede niveau. Hent filen herMidt i forløbet: Det midterste niveau

Hvad der sker i klasserummet: Læreren har taget kopier eller fotos af udsnit af nogle af de mest fremtrædende træk ved historien ud fra den forrige samtale med eleverne. Læreren supplerer med små skilte, f.eks ”bygge i 7 dage”, ”Gud lader det regne i 40 dage”, ”sejle rundt i ingenting i 150 dage” og ”vente på at vandet er væk i 150 dage” og til sidst i historien ordet ”pagt”. Lærer og elever kigger på rækken af alle tegningerne (nederste niveau i refikationsmodellen), og læreren viser nu udsnittene og ordskiltene et for et, så der kommer fokus på ”en ark”, ”flodbølge”, ”7 dage”, Gud, ”Noah” mv.  For hvert udsnit afprøver eleverne fidusen med at lukke øjnene og kunne genkalde sig de mange forskellige flodbølger, de har tegnet, og at ”flodbølge” indgår i hele historien om Noahs ark. Samtaleøvelsen kan kombineres med, at eleverne to og to skiftes til at sige navnet på et udsnit (som de selv kigger på), mens kammeraten (som sidder med lukkede øjne) skal fortælle alt, hvad han ”ser” inde i hovedet.  Læreren guider tænkningen og gør det tydeligt, at hver del af historien kan samles til ét billede, som opsummerer handlingen. Når man ser dét billede for sig, kan man huske hele historien.


Når sidste del af historien er blevet fortalt (delen med pagten og regnbuen), laver alle elever en regnbue til deres tegning. Læreren placerer et eksempel på en regnbue på det midterste niveau.


Samtalerne til det midterste niveau arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor er Gud blevet skuffet over menneskene? Hvorfor skulle menneskene dø? Hvorfor skulle Noah ikke dø? Hvorfor skulle arken bygges? Hvad betyder regnbuen?


Eksempel på udfyldt reifikationsmodel: Nr. 2. Det midterste niveau: Hent filen herMidt i forløbet: Det øverste niveau

Hvad der sker i klasserummet: Lærer og elever kigger på de to rækker af tegninger, ord og udsnit. Øverst har læreren nu markeret en tom ”kasse”. Lærer og elever laver én af øvelserne fra sidste gang fra det mellemste niveau: Eleverne skal lukke øjnene og læreren siger f.eks. ”syndflod”. Med lukkede øjne svarer eleverne på, hvad de ”ser” inde i hovedet. Det samme gøres med ”ark”, ”Noah” og ”pagt”. Læreren fortæller, at dét de laver, er at samle historien til få billeder, som bagefter gør det nemt at huske det hele. Hvordan kan man komme til at huske hele historien på én gang? Hvad skal der være i den øverste kasse?


Lærer og elever afprøver en række muligheder. På dette niveau er det dels en navngivnings- og syntetiseringsøvelse, men også en fortolkningsøvelse. Den øverste kasse kan ende med at bestå af titlen på historien, ”Noahs ark”. Det kan også være, der er flere forslag, f.eks. ”aftalen mellem Gud og menneskene”, ”pagt” eller ”pagtens ark”. Læreren viser eventuelt billeder, som kunstnere gennem tiderne har lavet af Noahs ark. Til sidst tjekkes med lukkede øjne: Hvilket af forslagene virker bedst? Hvad ”ser” man inde i sit hoved, når man hører de forskellige ord?


Eventuelt afsluttes med porteføljeskrivning: Hver elev får sin egen tegning tilbage – eventuelt også i formindsket kopi, så der kan laves en skriveramme:


Øverst: Den overskrift, som hver elev syntes var bedst.


Midt på papiret: Eleven tegner to-tre elementer fra det midterste niveau


Nederst på papiret: Elevens egen, første tegning, inklusive regnbue.


Eksempel på udfyldt reifikationsmodel: Nr. 3. Det øverste niveau: Hent filen her

 


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|